Operserv chanserv irc komutlar

sohbete gir
Operserv chanserv irc komutlar

Operserv chanserv irc komutları

Operserv komutları, chanserv komutları, irc komutları, admin komutları, komut, komutları, oper

Operserv chanserv irc komutlar

1. Userlerin Nicklerini Zorla Deqistirmek

1. /os raw svsnick eskinick yeninick 0:0

2. Servicesleri Konusturmak

2. /os raw :services privmsg #kanal mesaj

3. Yeni Bir Services Yaratmak İcin

3. /os raw nick yeniservis 1 1 username

4. Oper Eklemek

4. /os admin add nick

5. Oper Silmek

5. /os admin del nick

6. adminleri Listelemek

6. /os admin list

7. İrcop Eklemek

7. /os oper add nick

8. İrcop Silmek

8./os oper del nick

9. İrcopleri Listelemek

9. /os oper list

10. Operi aktif Etmek

10. /oper nick sifre

11. Operi Deaktif Etmek

11. /mode nick –o

12. Gline atmak

12. /gline *@ip sebep

13. Gline acmak

13. /gline -*@ip

14. Gzline atmak

14. /gzline *@ip sebep

15. Gzline acmak

15. /gzline -*@ip

16. Server Durumu

16. /map ya da /lusers

17. Kline Listesi

17. /stats k

18. Gline Listesi

18. /stats g

19. Sqline Listesi

19. /stats q

20. Kullanilan Tum Modelleri Gostermek

20. /stats m

23. Total Durum

23. /stats t

24. En son Update Edilen Tarihi Verir

24. /stats u

25. Oper Ve adminleri Listeler

25. /stats o

26. Bu Kucuk L Harfi La Server İp Ve Kullanilabilecek Portlar Mevcuttur

26. /stats l

27. Link Durumunda Serviceslerin Kimde Olduquna Bakarsin

27. /stats c

28. V-Line listesini Gosterir Yani DCC İle Yollanmasi Yasaklanmis Dosyalar

28. /stats v

29. Socks İle Baqlanabilecek adresler

29. /stats e

30. Sunucu Yuku Listesi

30. /stats W

31. Hat Kullanimi

31. /stats ?

32. Sunucunun ismi Mesajiniz Tum Kullanicilara Ozel Mesaj Atar

32. /describe $*

33. Services ve Network’un durumu

33. /os stats all

34. Kanal Modlari Duzenlemek

34. /os mode #kanal mode

34. Kanaldan Nicki atmak

34. /os kick #kanal nick

35. akile almak

35. /os akill add zaman @host +ip sebeb nick

36. akili Silmek

36. /os akill del @*mask*

37. akil Listelemek

37. /os akill list

38. Nicki Sqlineye almak

38. /os sqline nick sebep

39. Nicki Sqlineden Silmek

39. /os sqline del nick

40. İstediqin Dosya Gonderimini Yasaklamak

40. /os vline add file sebep

41. Nicki Zombiyeye Eklemek

41. /zombie nick (?)

42. Nicki Zombieden Kaldirmak

42. /unzombie nick

43. Operservi Cikartmak Geri Getirmek

43. /os restart

44. Rehash Cekmek

44. /rehash

45. Serveri Kapatmak

45. /die diepass

46.Restart Cekmek

46. /restart restartpass Servisler Gidip Gelir

47. Networka Baqlananan Kullaniciya Oto Msj

47. /os logonnews add msj

48. Logonnewsi Silmek

48. /os logonnews del silinecek-no msj

49. Logonnewsi Listelemek

49. /os logonnews list

50. Operini Giren Yetkili Msjini Gorsun

50. /os opernews add msj

51. Operini Giren Yetkili Msjini Gormesin

51. /os opernews del numara (all)

52. Opernews Msjlarini Listelemek

52. /os opernews list

53. Jupe atmak

53. /os jupe (Sunucu daha onceden link edilen server jupe edilirse os squit atar)

54. Server Uzerinde Deqisiklik Yapilmasin

54. /os set secenek on/off

/os set readonly on/off (ßu komut aktif olursa serverde deqisiklik yapilmaz sadece drop

forbid kulanilabilir)

55. Server Uzerinde Her Deqisikliqi Kaydetmek

55. /os set debug on/off

56. Services Veritabanini Update Etmek

56. /os update

57. Server ana Makinada Sorun Cikarsa Yapilir

57. /os quit

58. Baskasina admin Vermek ve almak

58. /os raw svsmode nick +o

/os raw svsmode nick –o

/os raw svsmode nick +NTOAaoyt

/os raw svsmode nick -NTOAaoyt

59. Flaq Eklemek

59. /os raw svsmode nick +flag

60. Sahte Services admin Eklemek

60. /os raw svsmode nick +oigsaAfrxh

61. Servicesi Kanaldan Cikartmak

61. /os raw :services part #kanal

62. Servicesi Kanala almak

62. /os raw :services join #kanal

63. Servicesle Kanaldan Birine Op Vermek

63. /os raw :services mode #kanal +o nick

64. Whois Yazmak

64. /os raw swhois nick msj

65. Userlerin Modlarini Deqistirmek

65. /os raw svsmode nick +modelar / -modelar

66. Serviceslerle Kanalda Mode Uyqulatmak

66. /os raw :services mode #kanal +modelar / -modelar

67. Serviceslerle Kanaldan attirmak

67. /os raw :services kick #kanal nick sebep

68. Serviceslerle Topic attirmak

68. /os raw :services topic #kanal msj

69. Serviceslerle Op Yapmak

69. /os raw :services mode #kanal +o nick

70. Serviceslerle Ban attirmak

70. /os raw :services mode #kanal +b nick

71. Sahte Server admini Yapmak

71. /os raw svsmode nick +A

72. Modeler Uyqulamasi Op Voice Ban vs

72. /os mode #kanal +o nick

/mode #kanal +o nick

/os mode #kanal –o nick

/mode #kanal –o nick

/os mode #kanal +v nick

/samode #kanal +v nick

/samode #kanal +b nick

/cs mode #kanal +b nick

73. Baskasinin admini almak

73. /os raw svsmode nick -o

74. Online İrcop ve adminleri Gostermek

74. /ircops online (?)

75. Network admin Eklemek

75. raw write ircd.conf O:*:sifresi:nicki:NTOoa:0

76. İrcop Eklemek

76. raw write ircd.conf O:*:sifresi:nicki:OoH:0

/os oper add nick

/rehash

77. Kill atmak

77. /kill nick sebep

78. Kline atmak

78. /kline nick sebep

79. Kline acmak

79. /kline -*@ip

/unkline nick (cr serveri icindir)

/kline -*@ip ya da nick

80. akil atmak

80. /akil nick sebep (cr serveri icindir)

/os akil add nick ya da ip

80. akil acmak

80. /rakill nick (cr serveri icindir)

/os akil del nick ya da ip

81. Gline atmak

81. /gline nick@host

82. Gline acmak

82. /remgline nick (cr serveri icindir)

/gline -*@ip ya da nick

83. İgnore Listesini Gormek

83. /stats i

84. İgnore Listesini Temizlemek

84. /rehash kill

85. Sqline Listesine ßakmak

85. /os sqline list

86. Nick Yasaqini Kaldirmak

86. /ns drop nick

87. Yasakli Nickleri Gormek

87. /stats q

88. Yasak Kanallari Gormek

88. /cs sqline #kanal list

89. Oper Sifresini Ogrenmek

89. /oper nick getpass

90. Nick Gozukmesin

90. /mode nick +S | -S

91. Kac Serverin Birlestiqini gormek

91. /map

92. Serverde Kac Kisi Olduquna Bakmak

92. /lusers

93. Serverin Motdunu Gormek

93. /motd

94. Server İp Bilqisini almak

94. /dns server ornek verim /dns www.sohbetcem.com

95. Kisiye Zombie atmak

95. /os zombie nick /os unzombie nick acmak

96. Botlari Kanalda Konusturmak

96. /os raw :services privmsg #kanal msj

97. Botlari Ozelde Konusturmak

97. /os raw :services privmsg nick msj

98. Bos Olusturmak

98. /os raw nick botnicki 1 1 ident host ip services.domain aciklama

99. Botlari Kanala almak ve Cikarmak

99. /os raw :bornick join #kanal

/os raw :botnick part #kanal

100. +g Flaqi Olanlara Msj atmak

100. /locops msj

101. +b Flaqi Olanlara Msj atmak

101. /chatops msj

102. Tum Server adminlerin Msj atmak +A

102. /adchat msj

103. Operlerin Servere Gonderdiqi Msjlari Okumak

103. /snotes <#>

104. Server ve ya Kullanici Hakkinda ßilqi almak

104. /trace

105. Yeni Host almak

105. /newhost yenihostunuz

106. Kendini Sahte Network admin Yapmak

106. /os raw svsmode nick +NTSO

107. Serverden Herkesin Banini acmak

107. /clearkills (cr serverleri icindir)

108. Kendi Serverimizi Baksa Servere ßaqlamak

108. /connect name.of.server.to.connect misal /connet irc.sohbetcem.com

109. Services Nicklerini Deqistirmek

109. /os raw :botnick nick yeninick

110. Botlari admin Yapmak

110. /os raw :botnick mode botnick +NTSO

111. Botlarla Voice Op Vermek

111. /os raw :botnick mode #kanal +o nick | +v nick

112. Botlarla Kanaldan attirmak

112. /os raw :botnick kick #kanal nick sebep

113. Nick Yasaklamak

113. /ns forbid nick sebep

114. Nick Yasaqini acmak

114. /ns drop nick

115. sqline Listesine Bakmak

115. /os sqline list

116. Tum Kullacilara Global Msj atmak

116. /os global msj

117. Services Ve Networkun Durumunu Gormek

117. /stats all

118. akile almak

118. /os akill add zaman @hostmask+ip sebeb

119. akili Silmek

119. /os akil del @*mask*

120. akil Listesini Gormek

120. /os akill list

121. Dosya Gonderimini Yasaklamak

121. /os vline add file sebep

122. Links

122. /stats y

123. Map Serverlerin Kimde Olduqunu Gormek

123. /stats c

124. V-Line Listesini Gosterir Dcc İle Yasaklanmis Dosyalar

124. /stats v

125. Socks İle Baqlanabilecek adresleri Gosmek

125. /stats e

126. N-Line Listesini Gormek

126. /stats N

127. O-Line Listesini Gormek

127. /stats O

128. Sunucu Yuku Listesini Gormek

128. /stats W

129. Hat Kullanimini Gormek

129. /stats ?

130. Gorunmezlik Modu =) Kemal Sunalin Bir Filmi aklima Geldide Ondan Guldum=)))

130. /os raw svsmode nick +S

131. Herhanqi ßirini Kanala almak-Cikarmak

131. /sajoin nick #kanal

/sapart nick #kanal

132. Hotsunu Deqistirmek

132. /sethost yazi yazi
133. Kanal Sifresini Ogrenmek

133. /cs getpass #kanal

134. Nick Sifresini Ogrenmek

134. /ns getpass nick

135. Tum Kayitli Nickleri Gormek

135. /ns list *@*

136. Nick Gorunmemesi İcin=) Nedense Kemal Sunal aklima Geliyor=)

136. /os raw svsmode +İ

137. Giris-Cikis Msjlarini Gormek

137. /mode nick -c

138. Nicki autokille almak

138. /akil nick sure

139. Kanal Kapatmak

139. /cs close #kanal sebep

140. Kapatilan Kanali acmak

140. /cs reopen #kanal

141. Kanal Founderini Deqistirmek

141. /cs ftransfer #kanal nick

142. Nick Kapamak

142. /os qline add nick sebep

143. Kullanilamaz Durumdaki Nickleri acmak

143. /unqline nick

144. Nickin Tum Kanallarindaki accessini Tek Komutla Silmek

144. /ns wipe del nick

145. Server Genelinde Hic Bir Kanalda Op Olmamak icin

145. /ns set noop on

146. Sizden Habersiz Kimse aop ve ya Access Eklemesin

146. /ns set authorize autodecline chanlists on

147. Shun atmak-acmak

147. /shun nick sebep /shun *@ip sebep

/shun -*@ip ya da nick

/shun –nick

148. Zline atmak-acmak

148. /zline nick sebep /zline *@ip sebep

/zline –nick /zline -*@ip

149. Kline atmak-acmak

149. /kline nick sebep /kline *@ip sebep

/kline –nick /kline -*@ip

150. Kline Zline Gline Gzline Shun Listesine Bakmak

150. /stats k

/stats k

/stats k

/stats g

/stats s

151. Tum Founderlere Memo atmak

151. /os sendmemo founders msj

152. Tum aop ve Soplara Memo atmak

152. /os sendto #kanal aop msj

/os sendto #kanal sop msj

153. Tum Userleri Kanaldan atmak

153. /os mkick #kanal

154. Tum Oplari Deop Ettirmek

154. /os mdeop #kanal

155. Statusu Tamemen Gormek

155. /umode +tchbL-x

156. Servicesleri Serverden Cikarmak

156. /squit services.domain.com/net/org

157. Sqline Listesini Duzenlemek

157. /os sqline view nick
158. Parametreler

158. Tur Parametre aciklama

pozel(query) mesajlari
nozel-notice(query) noticeleri
ckanalKanal mesajlari
Nkanal-noticeKanal noticeleri
P part (kanaldan ayrilma) sebepleri
qquit(sunucudan ayrilma) sebepleri
ddccdosya ismi
aawayaway mesajlari
t topic Kanal ßasliklari (topic)
ukullanici Kullanici bani nick!ident@host:realname

159. Ceza Turleri

159. Tur aciklama

kill Kill Yer
tempshun TempShun Yer aqdan Cikinca Kalkar
shun Shun yer
kline Kline Yer
gline Gline Yer
zlineZline yer
block Msj Hedefe Ulasilmaz Enqellenir
dccblock Dcc Enqellenir
viruschan Tum Kanallardan Cikarilir Notice Tek Yapabilir=)
Kullanimi
/spamfilter [add|del|remove|+|-] [tip] [ceza] [ceza suresi] [sebep] [ifade]
169. Tempshun Ekle-Sil

160./tempshun +nick sebep

/tempshun -nick

161. Svslusers Global ve ya Yerel En Yuksek Kullanicisi Sayisini Deqistirmek İcin

161. /os raw svslusers sunucu <global max deqer> <local max deqer>

162. Svssilence Silence Listesini Gosterir

162. /os raw svssilence nick :maske

163. Svswatch Listesi Deqistirmek İcin Kullanilir

163. /os raw svswatch nick :<watch parametresi>

164. Svsfline Dosya Uzantisini Enqeller

164. /os raw sunucu svsfline + dosya :sebep Eklemek İcin

/os raw sucucu svsfline – dosya Siler

/os raw sunucu svsflie dccdeny Listesini Temizlemek İcin

165. Svsmotd Servislerin Msjlarini Deqistirmek İcin

165. /os raw svsmotd #:msj Eklemek İcin

/os raw svsmotd ! Siler

/os raw svsmotd ! :msj msj Siler Yenisini Eklemek İcin

166. Svsline Yasak Eklemek İcin

166. /os raw svsline +/- sebep :isim

167. Svso Kullanici O line Yetkilisiymis Gibi Kipleri Kullanir

167. /os raw svso nick +kip Eklemek İcin

/os raw svso nick –kip Silmek

168. Svspart Kullaniciyi Kanal ve ya Kanallardan Cikarir

168. /os raw svspart nick #kanal yada #kanal,#kanal1

169. Swhois Whois Bilqileri Deqistirmek

169. /os raw swhois nick :msj Eklemek İcin

/os raw swhois nick Silmek

170. Nick Dondurmak-Kaldirmak ve Listesi

170. /ns suspend + sure sebep

/ns unsuspend nick

/ns list * suspended

171. Forbid Listesini Gormek

171. /ns list * forbidden

172. Sqline Bilqisi Ve Listesi

172. /os sqline view

/os sqline count

173. Nicki Zaman asimindan Cikarma ve Kaldirma ve Listesi

173. /ns set nick noexpire on/off

/ns list* noexpire

174. Nickin auth Kodunu Gormek

174. /ns getauth nick

175. Yeni Bir auth Kodunu Olusturmak

175. /ns setauth nick

176. Nickin auth Kodunu Silmek

176. /ns clearauth nick

177. auth Kodu Girmemis Nickleri Listelemek

177. /ns list * noauth

178. Sifreli Nickleri Listelemek

178. /ns list *

179. Nickin İp ini Gorme Yollari

179. /whois nick ve ya /trace nick

180. Kanal Dondurmak ve acmak

180. /cs suspend +sure #kanal sebep

/cs unsuspend #kanal

181. Kanal Suspend Listesini Cikarmak

/cslist * forbidden

182. Kanal Listesini Gormek

182. /cs list *

183. Kanali Zaman asimindan Cikarmak ve Kaldirmak

183. /cs set #kanal noexpire on/off

184. Kanaldaki Tum Modeleri Ve Kullanici Modelerini Temizlemek (+h +o +v)

184. /os clearmodes #kanal all
185. Bir Nicki ve o Nicke Baqli Cloneleri atma

185. /os killclones nick

186. Kanaldaki Herkesi Kicklemek

186. /os clearchan #kanal

187. Belirtilen Hotsa Limit Koymak

187. /os exception add +sure *@ipnosu sayi(limit) sebep

188. İrcoplar Haric Herkesi atmak

188. /os akillchan +sure #kanal sebep

189. Baqli Serverlerin Haritasini Gormek

189. /os servermap

190. Root Erisimi

190. /os su sifre supass

191. aqa Sahte Bir Sunucu Baqlamak

191. /os jupe sunucu(serverismi) sebep

192. Debuq Supass ve Readonly Kullanimlari

192. /os set debug on/off

/os set supass sifre

/os set readonly on/off

193. Servislerin Veri Tabanlarini Guncellemek

193. /os update ve ya /os update force

194. Servislerin Veri Tabanlarini Guncelendikten Sonra Kapatmak

194. /os shutdown

195. Servisleri Kapatmak

195. /os quit

196. Servislerin Konfiqurasyonunu Yeniden Okumasini Saqlamak İcin

196. /os rehash

197. Operin Baskasina İdent Host Ve Name Yapmasi

197. /chgident nick yeniident

/chghost nick yenihost

/chgname nick yeniname

198. Operin Kendine İdent Host Ve Name Yapmasi

198. /setident yeniident

/sethost yenihost

/setname yeniname

199. ayni İP den Baqlananlari Bulma

199. /who +h ip

200. Bir İpten Girenleri Listelemek

200. /clones 1 Kac Kisi İse Ona Gore Yaparsin Misal ayni İpten 5 clone Var mi /clones 5

201. Kick atmak=) canim s1k1ldi yha=)

201. /kick #kanal nick sebep

202. Operlere Memo atmak

202. /globalops msj

203. akill Eklemek Silmek ve Listesini Gormek

203. /os akill add +sure *@ip sebep

/os akill del *@ip

/os akill list

204. Szline Eklemek-Kaldirmak

204. /os szline add +sure *@ip

/os szline del *@ip

205. Tek Komutla Deop Olup Voice almak

205. /mode #kanal +v-o nick nick

206. 3 Kisiye Voice Verip Kendini Deop Edip Voice almak

206. /mode # +vvvv-o 1.nick 2.nick 3.nick Nickiniz Nickiniz

207. akil Eklemek

207. /os akill add +0 *@78.170.209.* DefoL

208. Sahte Flag alip admin Olmak

208. /os raw svsmode Linda +N

209. Herkesi Kanaldan atmak

209. /Os masskick #Kanal Sebep

210. Root admine Zline atmak 3 Yolu var anlatim=)

210. 1. YoL

/os raw svsmode nicki –NTSO 1. asama flaqini dusuruyoruz

/zline nick defoL 2. asama

2. YoL

Sadece Root adminin İp inin 2 hanesini alicaksin

Misal Root adminin İp adresi 56.75.87.42. dir

Siz sadece ilk iki hanesini aliyorsunuz 56.75.87.42.

Sonra zline cakiyorsunuz /zline *@56.75. DefoL

3. YoL

/kill nick gelsene=) 1. asama atilir qeldiqi qißi zline cakarsin

/zline nick DefoL 2. asama

sohbete gir

14 Ekim 2016 - 16:35

C_i_N

3.278 Kez Görüntülendi.

4 YorumYazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?


Haydi Sende sohbetcem.com Sohbet Odalarına katıl ve sohbet odalarının farkını yaşayın! ücretsiz chat odaları sitesi sohbetcem.com

Neden Biz!

  • Kaliteli
  • Daimi
  • Eglenceli
  • Seviyeli
sohbet sohbet odaları sohbet odaları güzel sözler zurna mirc zurna sohbet
rüya tabiri - güzel sözler - islam fm - ıspartakule - nöbetçi noter - rüya tabiri sohbet - esenyurt korsan taksi - başakşehir korsan taksi - esenyurt korsan taksi - korsan taksi - mersin mezar